Projektiranje prometne infrastrukture

Izrada projektne i studijske dokumentacije za prometnice – ceste, prateću infrastrukturu, niskogradnju i hidrogradnju te usluge stručnog nadzora uz praćenje projekta do puštanja u promet.

PROMETNICE

– projekti auto cesta, čvorišta, pratećih uslužnih objekata
– projekti državnih, županijskih, lokalnih, nerazvrstanih cesta
– projekti gradskih ulica, parkirališta, trgova

CESTOVNI OBJEKTI

– propusti
– mostovi, vijadukti, podvožnjaci, nadvožnjaci
– tuneli

HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE

– projekti oborinske odvodnje prometnica
– projekti sustava vodoopskrbe i odvodnje
– projekti uređenja vodotoka i bujica

ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE

– projekti prelaganja i zaštite elektroenergetskih instalacija
– projekti cestovne rasvjete
– projekti elektroenergetskog napajanja rasvjete i prometne signalizacije

TELEKOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE

– projekti prelaganja i zaštita postojećih telekomunikacijskih instalacija
– projekti kabelske kanalizacije za telekomunikacijske kabele

PLINOVODI

– projekti srednjetlačne i visokotlačne plinske mreže
– redukcijske i odorizacijske stanice

PROMETNI PROJEKTI

– projekti signalizacije i prometne opreme cesta
– projekti privremene regulacije prometa

PROMETNE STUDIJE

– prometni elaborati
– prometne studije

NADZOR

– stručni nadzor građenja
– projektantski nadzor
– investitorski nadzor

9

VIZIJA

Zahvaljujući širokom spektru stručnosti našeg tima pružat ćemo sveobuhvatnu uslugu klijentima pri provedbi projekata od ideje do realizacije uz najvišu razinu izvrsnosti.

9

MISIJA

Kontinuiranim ulaganjem u tehnologiju, znanje i vještine želimo biti strateški partneri svim našim investitorima i suradnicima. Naše djelatnosti na području projektiranja u niskogradnji, prostornog planiranja, geodezije i šire, razvijamo u skladu s izazovima tržišta, uz visoki standard kvalitete, fleksibilnosti i profesionalnosti.
Naši klijenti mogu računati na pravovremen savjet, pomoć i isporuku vrhunske usluge u svim područjima našeg poslovanja.

U čemu Vam možemo pomoći

Osnovna djelatnost je izrada projektne i studijske dokumentacije za prometnice – ceste, uključivši sve cestovne građevine na prometnicama , kao i sve ostale prometne površine kao što su odmorišta, benzinske postaje, parkirališta, prilazi i slično.

Uz projekte prometnica, izrađujemo ili koordiniramo izradu projekata čitave prateće infrastrukture – odvodnje, rasvjete, prometne signalizacije, vodovod i svi drugi elementi koji su pred nas postavljeni kao dio projektnog zadatka, tako da smo u stanju ponuditi cjelovit koncept, rješenja i projekt.

Tu smo i da pružimo usluge stručnog nadzora uz praćenje projekta do puštanja u promet.

U radu se služimo najnovijim programskim rješenjima i najsuvremenijim tehničkim pomagalima što jamči konkurentnost dokazanu ispunjavanjem svih projektnih rokova.

Mlad i fleksibilan tim stručnjaka, uz vođenje i potporu iskusnih kolega u stanju je riješiti najsloženije probleme iz domene planiranja i projektiranja suvremenih prometnica.

Zatražite besplatnu procjenu

Poslujemo i gradimo  već 17 godina

Tvrtku smo osnovali 2003. godine te smo od tada završili puno projekata u kojima smo ostavili svoj trag sa brigom o detaljima i funckionalnošću. 

Zadovoljni klienti

Međimurje Projekt d.o.o.

Glavna 211/A, 40318 Domašinec

OIB: 63013477917

HR1523400091116023759, PBZ Zagrab

+385 40 395 242

+385 40 395 242

sgrabrovic@gmail.com