Reference

Neke od naših referenci, zadovoljnih klijenata i uspješno završenih projekata

Zadovoljni klienti

Uspješno završeni projekti

GRAD ČAKOVEC REKONSTRUKCIJA ULICE KRALJA TOMISLAVA OD TRGA EUGENA KVATERNIKA DO MIHOVLJANSKE ULICE
GRAD ČAKOVEC PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE UZ ŽC2017 OD ČAKOVCA DO NOVOG SELA ROK
ŽUC MEĐIMURJE REKONSTRUKCIJA “T” RASKRIŽJA DC209 I LC20021 U KRUŽNO RASKRIŽJE
GRAD MURSKO SREDIŠĆE REKONSTRUKCIJA I KANALIZACIJA POLJSKE ULICE I ULICE MAKSIMA GORKOG
OPĆINA PODTUREN PROMETNICE U ROMSKOM NASELJU “LONČAREVO”
OPĆINA SVETA MARIJA REKONSTRUKCIJA ULICE JOSIPA KOZARCA – ČAKOVEC
GRAD PRELOG PROMETNICE I KANALIZACIJA GOSPODARSKE ZONE SJEVER U PRELOGU
ŽUC MEĐIMURJE REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA NA JAVNOJ CESTI LC 20038 U KRUŽNO RASKRIŽJE – ROTOR U PRELOGU
GRAD ČAKOVEC SANACIJA CESTE OD TRNAVE DO ČVORA “E” IVANOVEC
ŽUC MEĐIMURJE IZGRADNJA PJEŠAČKO BICIKLISTIČKIH STAZA UZ ŽC2018 U NASELJU GARDINOVEC
OPĆINA DEKANOVEC PROMETNICA DO RIJEKE MURE U DEKANOVCU
OPĆINA DOMAŠINEC PROMETNICA I ODVODNJA – SPOJ VRTNE ULICE I POSLOVNOG CENTRA – DOMAŠINEC
OPĆINA DOMAŠINEC PROMETNICE, VODOVOD I PLIN ROMSKOG NASELJA U DOMAŠINCU
GRAD MURSKO SREDIŠĆE PROMETNICA NOVE ULICE U ISTARSKOM NASELJU U MURSKOM SREDIŠĆU
OPĆINA KOTORIBA PROMETNICE PODUZETNIČKE ZONE “JUG”, KOTORIBA, FAZA 2
OPĆINA VRATIŠINEC REKONSTRUKCIJA ULICE OGRADA U VRATIŠINCU
OPĆINA VRATIŠINEC MODERNIZACIJA PUTA PREMA NOGOMETNOM IGRALIŠTU U VRATIŠINCU
OPĆINA VRATIŠINEC REKONSTRUKCIJA ULICE REMIS U GORNJEM KRALJEVCU
OPĆINA MALA SUBOTICA PROMETNICA OD DRŽIMURCA DO POČETKA PIŠKOROVCA U OPĆINI MALA SUBOTICA
OPĆINA NEDELIŠĆE REKONSTRUKCIJA I ODVODNJA OBORINSKIH VODA UL. UK1 I UK2
GRAD PRELOG PROMETNICE I OBORINSKA ODVODNJA ULICA UK1 I UK2 U STAMBENOJ ZONI  U DRAŠKOVCU
GRAD ČAKOVEC SANACIJA ULICA U KRIŠTANOVCU
GRAD ČAKOVEC SANACIJA ULICA U NASELJU NOVO SELO ROK
OPĆINA STRAHONINEC SANACIJA KOLODVORSKE ULICE U STRAHONINCU
OPĆINA STRAHONINEC SANACIJA ULICE P. MIŠKINE 2.DIO U STRAHONINCU
OPĆINA STRAHONINEC SANACIJA ULICE P. MIŠKINE 3.DIO U STRAHONINCU
OPĆINA STRAHONINEC SANACIJA ULICE MATIJA GUPCA 2.DIO U STRAHONINCU
OPĆINA DONJI KRALJEVEC REKONSTRUKCIJA DIJELA ŽUPANIJSKE CESTE ŽC 2003 U NASELJU DONJI HRAŠĆAN
ŽUC MEĐIMURJE SANACIJA DIJELA LC20028 I IZGRADNJA PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE U PRIBISLAVCU
OPĆINA KNEGINEC PODUZETNIČKA ZONA KNEGINEC – SJEVEROZAPAD
OPĆINA KNEGINEC PODUZETNIČKA ZONA KNEGINEC – SJEVEROZAPAD
OPĆINA PRIBISLAVEC SANACIJA ULICA NASELJA PRIBISLAVEC
GRAD PRELOG IZGRADNJA NOVE ULICE U OPOROVCU
OPĆINA PODTUREN CESTA SA ODVODNJOM OBORINSKIH VODA I JAVNOM RASVJETOM U POSLOVNOJ ZONI SIVICA
OPĆINA KOTORIBA SANACIJA ULICA U KOTORIBI
GRAD PRELOG REKONSTRUKCIJA ULICE KRALJA PETRA KREŠIMIRA U PRELOGU
GRAD PRELOG REKONSTRUKCIJA ULICE KONOPLIŠĆE I PRVOMAJSKE U PRELOGU
GRAD ČAKOVEC SANACIJA ULICA NASELJA MIHOVLJAN
OPĆINA DONJI KRALJEVEC SANACIJA PRVOMAJSKE ULICE I IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U HODOŠANU
OPĆINA DONJI KRALJEVEC SANACIJA DIJELA DRŽAVNE CESTE D3 KROZ NASELJA D. PUSTAKOVEC I S. J. U TRNJU
OPĆINA STRAHONINEC SANACIJA ULICE MARKA KOVAČA I DIJELA PRVOMAJSKE ULICE
OPĆINA KOTORIBA SANACIJA ULICA U KOTORIBI
OPĆINA SVETA MARIJA SANACIJA PROMETNICE OD NASELJA DONJI MIHALJEVEC PREMA ŽELJEZNIČKOJ STANICI
OPĆINA PODTUREN IZGRADNJA PROMETNICA, STAZA I PARKIRALIŠTA U STAMBENOJ ZONI U PODTURNU
ŽUC MEĐIMURJE REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG RASKRIŽJA ŽC2040 I ŽC2041 U DONJOJ DUBRAVI
GRAD PRELOG PJEŠAČKA STAZA OD PRELOGA DO ČEHOVCA UZ ŽC2033
GRAD PRELOG IZGRADNJA I ODVODNJA ULICE U PRELOGU
OPĆINA NEDELIŠĆE PRODUŽETAK ULICE OGNJENA PRICE U NEDELIŠĆU
ŽUC MEĐIMURJE ROTOR – OREHOVICA
OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC SANACIJA PROMETNICA U OPĆINI GORNJI MIHALJEVEC
OPĆINA SVETA MARIJA PROMETNICA OD SVETE MARIJE PREMA ŽELJEZNIČKOJ STANICI DONJI MIHALJEVEC
OPĆINA DONJI KRALJEVEC REKONSTRUKCIJA DIJELA ŽUPANIJSKE CESTE ŽC 2003 U NASELJU DONJI HRAŠĆAN
GRAD ČAKOVEC REKONSTRUKCIJA DIJELA ŽUPANIJSKE CESTE LC20021 I IZGRADNJA STAZA
GKP “ČAKOM” d.o.o. REKONSTRUKCIJA RASKRŠČA NA SVETOJELENSKOJ CESTI I PRISTUP BOLNIČKOM PARKIRALIŠU
GRAD PRELOG REKONSTRUKCIJA ULICA KONOPLIŠĆE I PRVOMAJSKE ULICE
OPĆINA DONJI KRALJEVEC SANACIJA DIJELA DRŽAVNE CESTE D3 KROZ NASELJA D. PUSTAKOVEC I S. J. U TRNJU
ŽUC MEĐIMURJE PROMETNO RJEŠENJE LC20039 OD PRELOGA DO H.E. DONJA DUBRAVA
OPĆINA NEDELIŠĆE NOVA ULICA U SLAKOVCU
GRAD ČAKOVEC I ŽUC MEĐIMURJE SANACIJA ULICA U KRIŠTANOVCU
GRAD PRELOG PROMETNICE I KANALIZACIJA NASELJA JUG U PRELOGU
OPĆINA DONJI KRALJEVEC REKONSTRUKCIJA ČAKOVEČKE I GLAVNE ULICE U HODOŠANU
OPĆINA STRAHONINEC PROMETNICA NOVE ULICE U STRAHONINCU
GRAD ČAKOVEC I ŽUC MEĐIMURJE SANACIJA ULICA U KRIŠTANOVCU
ŽUC MEĐIMURJE SANACIJA OPASNIH MJESTA
GRAD PRELOG IZGRADNJA PJEŠAČKIH STAZA UZ ŽC2034 U NASELJU DRAŠKOVEC
GRAD PRELOG STAZE U ULICI KNEZA DOMAGOJA I U DIJELU FRANKOPANSKE ULICE U PRELOGU
ŽUC MEĐIMURJE REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA LC20039 I LC20038 U PRELOGU
OPĆINA STRAHONINEC NOVA ULICA U STRAHONINCU DUŽINE 200m
OPĆINA VRATIŠINEC PRIJELAZ STAZE PREKO ŽELJEZNIČKE PRUGE U VRATIŠINCU
GKP “ČAKOM” d.o.o. UREĐENJE SAJMIŠTA ČAKOVEC
GRAD PRELOG PJEŠAČKE STAZE NA DIJELU ŽC2034 I U NASELJU HEMUŠEVEC
GRAD ZAGREB REKONSTRUKCIJA ODVOJKA ULICE POLJSKI PUT 2 U ZAGREBU
GRAD PRELOG PROMETNICA S OKRETIŠTEM U CIRKOVLJANU
OPĆINA PRIBISLAVEC SANACIJA PROMETNICA U NASELJU PRIBISLAVEC
ŽUC MEĐIMURJE SANACIJA DIJELA ŽC2018 I DIJELA LC20023 U NASELJU PRIBISLAVEC
OPĆINA PRIBISLAVEC REKONSTRUKCIJA ULICA NASELJA PRIBISLAVEC
ŽUC MEĐIMURJE POTPORNI ZID UZ ŽC2001 U PLEŠKOVCU
ŽUC MEĐIMURJE SANACIJA ŽUPANIJSKE CESTE ŽC2009 – TUPKOVEC
OPĆINA DEKANOVEC PROMETNICA DO MURE DEKANOVEC
OPĆINA PRIBISLAVEC REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE NIKOLE TESLE U PRIBISLAVCU
OPĆINA NEDELIŠĆE MJERAČ BRZINE NEDELIŠĆE
HRVATSKE CESTE d.o.o. ZAGREB OBNOVA DRŽAVNE CESTE DC209 SA PJEŠAČKO – BICIKLISTIČKIM STAZAMA DIONICA SLEMENICE – ŠENKOVEC
ŽUC MEĐIMURJE REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA LC 20039 I LC 20038
GRAD MURSKO SREDIŠĆE IZGRADNJA AUTOBUSNOG STAJALIŠTA I PARKIRALIŠTA
GRAD ČAKOVEC MARTANE ISTOK
OPĆINA PRIBISLAVEC PRODUŽETAK PJEŠAČKO – BICIKLISTIČKE STAZE UZ ŽC2018 U PRIBISLAVCU
GRAD MURSKO SREDIŠĆE REKONSTRUKCIJA ULICE MATIJE GUPCA I MURSKE ULICE U MURSKOM SREDIŠĆU
GRAD MURSKO SREDIŠĆE IZGRADNJA STAZA UZ ŽC 2008
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA PODUZETNIČKA ZONA “POSLOVNI PARK MEĐIMURJE” KOMUNALNA INFRASTRUKTURA – 1. PROMETNICE
ŽUC MEĐIMURJE SANACIJA PROMETNICA U SKLOPU INVESTICIJSKOG CIKLUSA 2012 GODINE
GRAD MURSKO SREDIŠĆE PRODUŽETAK PJEŠAČKE STAZE U NASELJU KRIŽOVEC
GRAD MURSKO SREDIŠĆE REKONSTRUKCIJA ULICE ANTUNA MIHANOVIĆA SA STAZOM U MURSKOM SREDIŠĆU
ŽUC MEĐIMURJE ROTOR – OREHOVICA
ŽUC MEĐIMURJE SANACIJA INTERVENTNIH DIONICA – KLIZIŠTA ROBADJE 1
ŽUC MEĐIMURJE SANACIJA INTERVENTNIH DIONICA – KLIZIŠTA ROBADJE 2
HRVATSKE CESTE d.o.o. ZAGREB IZVANREDNO ODRŽAVANJE D20DIONICA PRELOG – CIRKOVLJAN
KASPAR PAPIR d.o.o. PROIZVODNA HALA – VANJSKO UREĐENJE
PAVLIC – ASFALT – BETON SANACIJA PRVOMAJSKE ULICE I IZGRADNJA PJEŠAČKIH STAZA
OPĆINA NEDELIŠĆE PROMETNICE U DIJELU NASELJA “PODZAVRTJE” U NEDELIŠĆU
OPĆINA SVETA MARIJA PROMETNICA OD SVETE MARIJE PREMA ŽELJEZNIČKOJ STANICI DONJI MIHALJEVEC
OPĆINA NEDELIŠĆE IZGRADNJA CESTE “ULICA1” GOBANČEK, SLAKOVEC
GRAD PRELOG REKONSTRUKCIJA ULICE KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV U PRELOGU
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU IZGRADNJA AUTOBUSNOG STAJALIŠTA UZ ŽC2013
OPĆINA SELNICA IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE UZ ŽC2006 U SELNICI
OPĆINA DONJA DUBRAVA IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE I REKONSTRUKCIJA D20, DIONICA KROZ NASELJE DONJA DUBRAVA
GRAD ČAKOVEC IZGRADNJA PROMETNICA UK1 DO UK5 U ZONI “BREZJE” U NASELJU MIHOVLJAN
ŽUC MEĐIMURJE IZGRADNJA BICIKLISTIČKE TRAKE UZ ŽC2018 NA DIONICI PRIBISLAVEC – BELICA
ŽUC MEĐIMURJE OBORINSKA KANALIZACIJA UZ ŽC2018 U PRIBISLAVCU
GRAD ČAKOVEC REKONSTRUKCIJA ULICE VLADIMIRA NAZORA U NASELJU NOVO SELO ROK
OPĆINA SVETA MARIJA PROMETNICA OD SVETE MARIJE PREMA ŽELJEZNIČKOJ STANICI DONJI MIHALJEVEC
HRVATSKE CESTE d.o.o. ZAGREB OBNOVA DRŽAVNE CESTE DC209 SA PJEŠAČKO – BICIKLISTIČKIM STAZAMA DIONICA SLEMENICE – ŠENKOVEC
HRVATSKE CESTE d.o.o. SANACIJA CESTOVNOG KLIZIŠTA DRAGOSLAVEC
HRVATSKE CESTE d.o.o. SANACIJA CESTOVNOG KLIZIŠTA PREKOPA
ŽUC MEĐIMURJE SEMAFORIZACIJA RASKRIŽJA DRŽAVNE CESTE D20 I LOKALNE CESTE LC20038 U PRELOGU
OPĆINA KOTORIBA REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE – DUGA ULICA U KOTORIBI
GRAD ČAKOVEC SANACIJA PROMETNICA POSLIJE IZGRADNJE KANALIZACIJE U NASELJU ŽIŠKOVEC
OPĆINA SELNICA IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE U BUKOVCU
ŽUC MEĐIMURJE SANACIJA DIJELA ŽC2018 I DIJELA LC20023 U NASELJU PRIBISLAVEC
GRAD ČAKOVEC SANACIJA ULICA NAKON IZGRADNJE KANALIZACIJE U NASELJIMA KURŠANEC, ŠANDOROVEC, NOVO SELO NA DRAVI I TOTOVEC
OPĆINA SVETA MARIJA PROMETNICA OD SVETE MARIJE PREMA ŽELJEZNIČKOJ STANICI DONJI MIHALJEVEC
OPĆINA PRIBISLAVEC CESTA DO ŠKOLE – PRIBISLAVEC
OPĆINA DONJI KRALJEVEC REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA – DONJI KRALJEVEC
OPĆINA STRAHONINEC NOVA ULICA U STRAHONINCU
GRAD ČAKOVEC REKONSTRUKCIJA GLAVNE PROMETNICE KROZ NASELJA KURŠANEC, ŠANDOROVEC, NOVO SELO NA DRAVI I TOTOVEC
OPĆINA STRAHONINEC IZGRADNJA ULICE KATARINA ZRINSKI U STRAHONINCU
OPĆINA DOMAŠINEC IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE U DOMAŠINCU
OPĆINA SELNICA IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U ZEBANCU
OPĆINA KOTORIBA IZGRADNJA STAZE U ULICI MATIJE GUPCA U KOTORIBI
ŽUC VARAŽDINSKE ŽUPANIJE TEHNIČKO RJEŠENJE UREĐENJA CENTRA NASELJA MALI BUKOVEC
OPĆINA SELNICA IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE I REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA ŽC2005 I ŽC2006 U SELNICI
ŽUC MEĐIMURJE REKONSTRUKCIJA CESTE S IZGRADNJOM BICIKLISTIKE TRAKE UZ ŽC2255 NA DIONICI DONJI KRALJEVEC – HEMUŠEVEC
OPĆINA KOTORIBA MODERNIZACIJA PARKIRALIŠTA KOD GROBLJA U KOTORIBI
OPĆIAN KOTORIBA MODERNIZACIJA MEĐIMURSKE ULICE U KOTORIBI
“REMENAR” d.o.o. UREĐENJE PARKIRALIŠTA NA kč.br. 2469 U DEKANOVCU
OPĆINA MALI BUKOVEC REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE NC047 1.dio
OPĆINA PRIBISLAVEC SANACIJA DIJELA ŽC2018 I DIJELA LC20023 U NASELJU PRIBISLAVEC
OPĆINA MALI BUKOVEC REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE NC047 2.dio
OPĆINA MALI BUKOVEC REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE NC047
HESPO PIPE d.o.o. PRELOG UREĐENJE TVORNIČKOG KRUGA U PRELOGU
NK “GRANIČAR” KOTORIBA REKONSTRUKCIJA, NADOGRADNJA I DOGRADNJA SPORTSKOG KOMPLEKSA
OPĆINA MALI BUKOVEC REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA ŽC2079 I LC25100 SVETI PETAR
TERMO TEHNIKA d.o.o.
VODICE INVEST d.o.o.
STAMBENO POSLOVNA ZGRADA VODICE
GRAD ČAKOVEC REKONSTRUKCIJA KOLNIKA, IZGRADNJA PJEŠAČKIH STAZA I BICIKLISTIČKIH TRAKA U KRIŠTANOVCU
OPĆINA PODTUREN ŠKOLSKA SPORTSKA IGRALIŠTA KOD ŠKOLE U PODTURNU
OPĆINA VELIKI BUKOVEC MODERNIZACIJA CENTRA NASELJA U VELIKOM BUKOVCU
OPĆINA PRIBISLAVEC IZGRADNJA AUTOBUSNE STANICE UZ LC20023
OPĆINA DOMAŠINEC PRODUŽETAK PJEŠAČKE STAZE U GLAVNOJ ULICI – DOMAŠINEC
OPĆINA DOMAŠINEC IZGRADNJA PARKIRALIŠTA I PJEŠAČKIH STAZA U ULICI KATARINA ZRINSKI – DOMAŠINEC
OPĆINA VELIKI BUKOVEC REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA DRAVSKE ULICE I ULICE FRANJA SOVIĆA – VELIKI BUKOVEC
OPĆINA VELIKI BUKOVEC IZGRADNJA SEKUNDARNE OBORINSKE KANALIZACIJE
OPĆINA SELNICA REKONSTRUKCIJA PRIKLJUČKA NERAZVRSTANE CESTE DK-319 NA JAVNU CESTU ŽC2005
OPĆINA DONJI KRALJEVEC REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA KOLODVORSKE ULICE, DONJI KRALJEVEC
OPĆINA DONJA VOĆA IZGRADNJA IGRALIŠTA I UREĐENJE OKOLIŠA
ŽUC MEĐIMURJE REKONSTRUKCIJA CESTE S IZGRADNJOM BICIKLISTIČKE TRAKE UZ LC20020 NA DIONICI GORNJI KRALJEVEC – REMIS
OPĆINA MALI BUKOVEC TEHNIČKO RJEŠENJE FEKALNE KANALIZACIJE CENTRA NASELJA MALI BUKOVEC
GRAD ČAKOVEC IZGRADNJA PRODUŽETKA PJEŠAČKE STAZE U ULICI STJEPANA RADIĆA – ČAKOVEC
GRAD ČAKOVEC MODERNIZACIJA ULICE NAKON IZGRADNJE KANALIZACIJE NA kč.br. 2207 – KRIŠTANOVEC
OPĆINA VELIKI BUKOVEC MODERNIZACIJA ULICE F. SOVIĆA
OPĆINA VELIKI BUKOVEC SANACIJA PROMETNICA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA BICIKLISTIČKO – PJEŠAČKI PUT “BUKOVEC”
OPĆINA DONJA DUBRAVA IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE I REKONSTRUKCIJA D20, DIONICA KROZ NASELJE DONJA DUBRAVA
OPĆINA DONJA VOĆA POJAČANO ODRŽAVANJE KLIZIŠTA UZROKOVANIH OBORINSKIM VODAMA
OPĆINA DONJA VOĆA MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE NC080 – DONJA VOĆA
OPĆINA DONJA VOĆA MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE NC196 – DONJA VOĆA
MEĐIMURKA d.o.o. MODERNIZACIJA PARKIRALIŠTA
OPĆINA DONJA VOĆA UREĐENJE OKOLIŠA OKO IGRALIŠTA “MARTANI” U NASELJU DONJA VOĆA
OPĆINA DONJA VOĆA MODERNIZACIJA DIJELA NC049 – NC052 U NASELJU DONJA VOĆA
OPĆINA MALI BUKOVEC REDOVITO ODRŽAVANJE ULICA – MALI BUKOVEC
OPĆINA VELIKI BUKOVEC IZGRADNJA PROMETNICE SA AUTOBUSNOM POSTAJOM U NASELJU KAPELA PODRAVSKA
JASMINA BLAŽON ADAPTACIJA STAMBENOG OBJEKTA – MURSKO SREDIŠĆE
OPĆINA VELIKI BUKOVEC IZGRADNJA SEKUNDARNE OBORINSKE KANALIZACIJE
OPĆINA VELIKI BUKOVEC REKONSTRUKCIJA CESTE U NASELJU KAPELA PODRAVSKA

Međimurje Projekt d.o.o.

Glavna 211/A, 40318 Domašinec

OIB: 63013477917

HR1523400091116023759, PBZ Zagrab

+385 40 395 242

+385 40 395 242

sgrabrovic@gmail.com